สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : YRAT


พิธีมอบรางวัลพระราชทาน  การแข่งขันเรือใบรายการ หัวหินรีกัตต้า 2015
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการ พระราชทานรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันเรือใบ รายการ หัวหินรีกัตต้า ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ในวันที่ 25  เมษายน 2558 เวลา 1730
พิธีเปิดการแข่งขันเรือใบ รายการ หัวหินรีกัตต้า 2015

พล.ร.อ.พจนา เผือกผ่อง  รองผู้บัญชาการทหารเรือและอุปนายกสมาคมแข่งเรือใบ แห่งประเทศไทย ฯ  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบ รายการ "หัวหินรีกัตต้า 2015" เมือวันที่ 20 เมษายน 2558  ที่ห้องเอนกประสงค์ อาคารนาวีภิรมย์ 1 กองทัพเรือ อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์


Hua Hin Regatta 2015 is the annual sailing events that have been organized since the year 2000 in honor of His Majesty King Bhumiphol Adulyadej who excels in sailing sportsmanship in Thailand. This year’s regatta, the Hua Hin Regatta 2015, will be also to celebrate His Majesty the King’s 87th birthday Anniversary

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 1000 ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีมติให้ พล.ร.อ.ไกรสร   จันทร์สุวานิชย์   ผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านใหม่

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558เวลา 1000 ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ