ข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด
  • Admiral's Cup 2016

  • คณะกรรมการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ อวยพรปีใหม่ พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชน์ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

  • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการซ่อมบำรุงเรือใบทรงสร้าง

  • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ

  • การประชุมใหญ่พิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ความรู้เกี่ยวกับเรือใบ

เรือใบ Optimist
เรือใบ Optimist เป็นเรือใบ ประเภท Dinghy ที่แล่นง่าย แม้แต่ เด็กเล็ก ๆ ก็แล่นได้ เรือใบ Optimist ถูกออกแบบ มาสำหรับ เด็กโดยเฉพาะ เป็นเรือใบ ที่แล่น โดยไม่อันตราย สหพันธ์เรือใบนานาชาติ (ISAF) ให้การรับรองว่า เป็นเรือที่เหมาะสำหรับ เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี แต่ก็ยัง ปลอดภัย แม้แต่ เด็กที่มีอายุ 8 ขวบ แต่ก็สามารถ สร้างความ ตื่นเต้น ด้วยเทคนิคต่าง ๆ สำหรับเด็กที่อายุ 15 ขวบ คาดว่า มีผู้คนเคยแล่นใบกับ Optimist มากกว่า 150,000 คน จากประเทศมากกว่า 100 ประเทศ แชมป์โลก เรือใบ Olympic ล้วนแต่เคย แล่นใบกับ Optimist มาก่อน เนื่องจาก มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา จึงสามารถ ขนไปได้กับ รถยนต์ ประเภทต่าง ๆCredit : www.varietyetc.com , www.navy.mi.th/sailing

Contents of this div appear in fancybox