image image Policy
Search
Displaying 11-20 of 101 results.
 รายการ
นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมภ์ เปิดโครงการ “แล่นใบรักษ์ทะเลไทย”
พิธีเปิดอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน
พิธีเปิดอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน
งานเลี้ยงมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์
ผลการรายการ 2018 Optimist Asian and Oceanian Championship ณ ประเทศ เมียนมาร์
สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการ Eastern Seaboard Regatta 2018
โครงการอบรมการแล่นใบขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเผยแพร่กีฬาเรือใบและเป็นช่องทางในการคัดสรรนักกีฬา
พิธีปิดการอบรม การแล่นใบขั้นพื้นฐานและมอบประกาศณียบัตรแก่เยาวชนและผู้ที่ผ่านการอบรม
นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ มอบเงินสนับสนุนและให้โอวาทแก่นักกีฬาเรือใบ
สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ปตท.สผ. เปิดอบรมแล่นใบขั้นพื้นฐาน


Contents of this div appear in fancybox