image image Policy

ประกาศรับสมัครคัดเลือกตัวนักกีฬาเรือใบประเภท 470 ชาย/หญิง


ประกาศ

รับสมัครแข่งขันคัดเลือกตัว

นักกีฬาเรือใบประเภท

470 ชาย / หญิง

 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ

ASAF Sailing cup  JSAF Enoshima Olympic Week 2017

ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 26 – 29 ต.ค.60

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ ธุรการ สนง.สมาคมฯ สัตหีบ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 ก.ย.60  เวลา 13.00 น.

เริ่มแข่งขันคัดเลือกตัววันที่ 23 – 24 ก.ย.60

ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox